logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Overleg

Overleg

De werkgever dient ervoor te zorgen dat in het algemeen werkoverleg en in het overleg met de OR en PVT regelmatig wordt gesproken over arbeidsomstandigheden. In het werkoverleg dient aan de orde te komen welke risico's het werk met zich mee brengt en welke maatregelen getroffen moeten worden om de risico's te beperken.
De Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben op basis van de Wet op de ondernemingsraden (artikel 27) instemmingsrecht over regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Risico
Onvoldoende kennis bij medewerkers over de arborisico's en de te nemen maatregelen kan leiden tot ongezonde en onveilige situaties. Als werknemers en de medezeggenschap onvoldoende worden betrokken bij arbozaken kan dat leiden tot keuzes die in de praktijk moeilijk werkbaar blijken en een gering draagvlak hebben.

Eisen
Rechten van de OR en PVT in verband met het overleg over arbo zijn:
- Het recht van de OR/PVT om kennis te nemen van de adviezen van externe arbodeskundigen of de arbodienst;
- Het instemmingsrecht van de OR over de opzet van het RI&E-onderzoek, het plan van aanpak, het ziekteverzuimbeleid,, de organisatie van de deskundige ondersteuning, de keuze van een arbodienst, het contract met de arbodienst en de organisatie van de bedrijfshulpverlening etc.
- Het overeenstemmingsrecht van de OR/PVT bij het afsluiten van contract met arbodeskundigen in het kader van de maatwerkregeling
- Het recht van de OR/PVT op ondersteuning door deskundigen;
- Het recht van de OR/PVT om met de Arbeidsinspectie te overleggen en haar te vergezellen en het verzoeken onderzoek te laten uitvoeren;
- De OR/PVT heeft recht op alle informatie over de arbeidsomstandigheden en ontvangt ongevraagd een exemplaar van de RI&E.


 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

27-02-19 Georganiseerd Overleg
04-03-19 Georganiseerd Overleg
12-03-19 Georganiseerd Overleg
25-03-19 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen