logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Messen

Messen

Een grote mesvaardigheid is bij vele taken een vereiste. Het (kunnen) beschikken over een goed scherp mes is niet alleen van belang voor de kwaliteit van het product maar zorgt ook dat de medewerker minder kracht hoeft te gebruiken. Het werken met een vlijmscherp mes is ook risicovol en kan leiden tot snij- en steekwonden, zowel bij de medewerker zelf als ook bij derden.

Risico
Bij het werken met messen zijn er veiligheidsrisico's die ontstaan door het zichzelf en/of anderen snijden, bijvoorbeeld door het uitschieten van het mes. Ook zijn er gezondheidsrisico's door het langdurig staan, werken in een slechte werkhouding, en repeterende bewegingen.

      

Eisen
Eisen voor de veiligheid bij het werken met messen:
- De werkplek dient zo te zijn ingericht dat veilig kan worden gewerkt: voldoende ruim van afmetingen, middelen zoals aanzetstaal moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
- De mesvaardigheid van de medewerker is van belang in verband met voorkomen van snij- en steekwonden en het voorkomen van lichamelijke overbelasting.
- De werkgever maakt schriftelijke afspraken met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over voorgeschreven beschermingsmiddelen.  Daarbij worden ook afspraken gemaakt over het al dan niet dragen van een Kevlar beschermende handschoen (aan de niet-snijhand) en een hygiënische rubberhandschoen aan de snijhand.
- De werkgever maakt schriftelijke afspraken met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over de manier waarop medewerkers zich veilig met messen door het bedrijf kunnen bewegen. Bij deze regeling geldt het instemmingsrecht.
- Er wordt voorkomen dat medewerkers elkaar kunnen verwonden. Bij voorkeur wordt er tussen twee snijdende werknemers een obstakel geplaatst. Als dat niet mogelijk of wenselijk is, dient er minimaal 30 centimeter tussenruimte tussen twee werkgebieden te bevinden. Ook achter een snijdende medewerker is voldoende vrije ruimte noodzakelijk; minimaal 80 cm.
- De medewerker beschikt over voldoende been- en voetruimte. Zie daarvoor de richtlijn: Werkhoudingen.
- De medewerker is doelmatig voorgelicht omtrent veilig werken met messen. Onderwerpen zijn: mesvaardigheid afgestemd op werkpositie; mesgebruik bij verplaatsingen; slijpen en onderhoud van messen; gevaren bij mesgebruik; verplicht gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen en overige werkvoorschriften;
- Er is adequaat toezicht op veilig mesgebruik door medewerkers.

Eisen voor de ergonomie bij het werken met messen:
- Een ergonomisch goed ontwerp van het handgereedschap voorkomt in hoge mate ongunstige standen van handen, polsen en armen. De vorm van het mes bepaalt de stand der gewrichten. Het gebruik van een mes met een ergonomisch heft draagt bij aan een gunstige krachtoverbrenging. Als er minder kracht uitgeoefend hoeft te worden is de kans op uitschieten met het mes kleiner. Voorts ontstaat minder kans op RSI-klachten door minder ongunstige bewegingspatronen met pols en onderarmen.
- Het trainen van medewerkers in het scherp houden van het mes. Een scherp mes voorkomt dat kracht moet worden uitgevoerd (minder kans op uitschieten, RSI).
- Het mes dient te beschikken over de juiste hefhoek ten opzichte van het blad (afhankelijk van de manier van snijden).
- Het zwaartepunt van het mes moet zo zijn dat, als het mes valt, het mes met het heft naar benden valt.
- Het mes moet eenvoudig te onderhouden, te scherpen en te reinigen zijn. Kwalitatief hoogwaardig staal is wenselijk.
- Materiaal dat snel de temperatuur van de hand aanneemt heeft de voorkeur.
- Middelen zoals messensterilisator moeten op de werkplek gemakkelijk bereikbaar zijn.

Wensen
- Het dagelijks (laten) onderhouden van messen is wenselijk: controleren, onderhouden, reparaties.
- Met de hand waarin een mes wordt vastgehouden wordt geen andere functie uitgeoefend, dan de bedoelde snijfunctie.
- Het lopen met een onbeschermd mes wordt zo veel mogelijk vermeden.

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus