logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Legionellabeheersplan

Legionellabeheersplan

Risico
Door inademing van waternevels uit waterleidingen, klimaatsystemen, koeltorens en hogedrukspuiten, kan iemand besmet worden met legionella. Met name kwetsbare groepen kunnen dan legionellose (veteranenziekte) oplopen. De legionellabacterie vermenigvuldigt zich het snelst in stilstaand water met een temperatuur tussen 25 en 50°C. In de pluimveeverwerkende industrie betreft het met name de medewerkers die met behulp van de waterleidinginstallaties onder hoge druk schoon maken, aangezien hier het water verneveld wordt. Met name als de hogedrukinstallatie is aangesloten op watertanks. Ook zijn risico’s mogelijk bij het testen van oogdouches en bij waterhaspels.
Bij een goede uitvoering van een Legionella-beheersplan zijn de risico’s goed te beheersen.

Eisen
- Elk bedrijf stelt als onderdeel van de RI&E een legionellabeheersplan op dat uit drie onderdelen bestaat:
     - uitvoeren risico- analyse: van ieder systeem waar legionellabacteriën zich kunnen vermeerderen en blootstelling hieraan niet kan worden uitgesloten.
     - eliminatie van risico’s: door aanpassing van de installatie of door toepassing van beheersmaatregelen, zoals metingen.
     - beheersing van de risico’s: vastleggen van de benodigde beheersmaatregelen en de borging daarvan.
- Als maatregelen ter voorkoming van de groei van de legionellabacterie en van nevelvorming onvoldoende effect hebben, en er bij bepaalde activiteiten risico’s zijn op blootstelling moeten ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gedragen. Dat kan nodig zijn bij het testen van nood- en oogdouches en het blussen met water dat niet gegarandeerd legionellavrij is. Dan zijn FFP3-maskers vereist.

Een modelbeheersplan ‘legionella-preventie in leidingwater’ is beschreven in deze overheidspublicatie.

Wensen
Wijs een persoon in de organisatie aan die is belast met het uitvoeren en actualiseren van het legionellabeheersplan.

Zie ook de richtlijnen
Biologische agentia
Adembescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen
RI&E Biologische Agentia

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

28-01-20 Werkgroep arbocatalogus
28-01-20 Georganiseerd Overleg
03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen