logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Huidbescherming

Huidbescherming

Tijdens de werkzaamheden in de pluimveeverwerkende industrie kunnen de werknemers worden blootgesteld aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen. Blootstelling via de luchtwegen vindt vooral plaats bij de aanhang (stof) en door inademen van vloeistofdruppels tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er veel huidcontact met het dier, organen, vlees(delen), verontreinigde oppervlakken en vloeistoffen (lekwater, proceswater en afvalwater). Om blootstelling via de huid te voorkomen kan men gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Verontreinigingen van de huid kunnen in tweede instantie ook via de mond worden opgenomen bij onvoldoende persoonlijk hygiëne en het ontbreken van voorzieningen.

Risico
- Blootstelling aan biologische agentia als gevolg onbeschermd huidcontact met vlees.
- Blootstelling aan biologische agentia door onvoldoende persoonlijke hygiëne waardoor onbedoelde opname via de mond kan plaatsvinden.
- Blootstelling aan biologische agentia als gevolg van (open) wondjes.
- Huidblootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Eisen
- Bij direct huidcontact van de handen met pluimvee, vleesdelen, verontreinigde oppervlakken en vloeistoffen verstrekt de werkgever handschoenen en geeft instructie hoe deze te gebruiken. Handschoenen zijn nodig om blootstelling door kleine wondjes te voorkomen, bv. bij de nagels. Bovendien blijkt dat er bij het dragen van handschoenen beduidend minder mondcontact is. Vermijd latex-handschoenen en stem het materiaal en de dikte van de stof af op de te verrichten werkzaamheden. Zorg dat van elk type handschoen meerdere maten beschikbaar zijn, zodat werknemers de geschikte maat handschoen kunnen dragen.
- De mouwen van de werkkleding dienen de armen geheel te bedekken.
- Bij extreme verontreiniging van de werkkleding en bij onbedekte huid verstrekt de werkgever overmouwen en schorten en geeft instructie hoe deze te gebruiken.
- Bij kans op besmetting van de ogen met stof- en/of vloeistofdeeltjes: De werkgever verstrekt een beschermbril en geeft instructie deze te gebruiken.
- De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Er is een adequaat persoonlijke hygiëne protocol opgesteld, gericht op de bescherming van de werknemer.
- Behandel wondjes en schrammen en zorg dat ze geen contact maken met het product. Dek ze af met waterafstotende pleister. Draag (eenmalige) handschoenen.
- Om productie- of veiligheidsredenen is het in sommige gevallen niet mogelijk om handschoenen te gebruiken. In dit geval is nog belangrijker dat het persoonlijke hygiëne protocol strikt wordt gevolgd om blootstelling aan agentia te voorkomen.

Eisen aan persoonlijke huidbeschermingsmiddelen:
- Persoonlijke huidbeschermingsmiddelen voor hergebruik zijn persoonsgebonden.
- Trek elke dag schone persoonlijke huidbeschermingsmiddelen aan.
- Wegwerp persoonlijke huidbeschermingsmiddelen moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct vervangen te worden.
- Persoonlijke huidbeschermingsmiddelen voor hergebruik moeten na beëindigen van de werkzaamheden gewassen worden. Afhankelijk van de mate van vervuiling dient dat ook bij elke pauze plaats te vinden. Het bedrijf stelt daar in samenspraak met de OR of PVT richtlijnen voor op.
- Persoonlijke huidbeschermingsmiddelen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
- Vermijd tijdens het dragen van persoonlijke huidbeschermingsmiddelen contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur.
- Wegwerp persoonlijke huidbeschermingsmiddelen worden binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
- Persoonlijke huidbeschermingsmiddelen voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
- Persoonlijke huidbeschermingsmiddelen moet dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
- Persoonlijke huidbeschermingsmiddelen worden niet meegenomen buiten de productieruimte.
- Direct na het uittrekken van de persoonlijke huidbeschermingsmiddelen (dus ook na uit het uittrekken van de handschoenen) worden de handen ingewreven met handalcohol of gewassen met water en zeep.

Zie ook de richtlijnen
Biologische agentia
Adembescherming
 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg