logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Fysieke belasting

Fysieke belasting

Fysieke overbelasting is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de pluimveevleessector. Bij fysieke belasting gaat het om: tillen, ongunstige werkhoudingen, duwen en trekken en repeterende handelingen 'Werkwijzer' is het meetinstrument om fysieke belasting in de pluimveevleessector in kaart te brengen

Risico
Fysieke overbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten aan rug en ledematen, tot ziekteverzuim en zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Eisen
- De fysieke belasting moet zoveel mogelijk worden voorkomen door aanpak bij de bron. Zoals bijvoorbeeld door het verminderen van gewichten die getild moeten worden.
- Indien gevaren niet kunnen worden voorkomen moeten deze worden beperkt middels bijvoorbeeld een andere organisatie van het werk, een andere inrichting van de werkplek, productie- of werkmethode. Indien dat niet toereikend is gebruik van hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen;
- Regelmatig wordt aan werknemers voorlichting en praktisch onderricht gegeven over de fysieke belasting op hun werkplek. Daarbij worden de risico's uiteengezet en de voorzieningen gedemonstreerd die het bedrijf heeft getroffen om fysieke belasting te verminderen. Verder worden werknemers vaardigheden aangeleerd om met fysiek belastende werkzaamheden om te gaan.
- Voor fysieke belasting geldt dat deze nader in kaart gebracht moet worden, als een verdiepende inventarisatie volgend op de RI&E. Per fysiek belastende handeling moet in kaart worden gebracht: de kenmerken van de last, de vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak. Maak hiervoor gebruik van het instrument
werkwijzer, of een methode met een vergelijkbare kwaliteit. Met de werkwijzer kunt u zelf beoordelingen uitvoeren op het gebeid van tillen en dragen, duwen en trekken, werkhoudingen, energetische belasting en repeterende handelingen.
- Na de RI&E en de nadere inventarisatie zal een plan van aanpak worden opgesteld (en ter instemming aan ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden voorgelegd) waarin onder meer maatregelen zijn opgenomen om de fysieke belasting te verminderen.
- Onderzoek ook regelmatig de effecten van fysieke belasting bij de werknemers in het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Wensen
- Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen. Bijvoorbeeld door periodiek de werkplekken te laten bekijken.
- De wijze van aan- en afvoer van producten kan betekenen dat de inzet van bijvoorbeeld een rollenbaan of een tilhulpmiddel wenselijk is.
- Een opstelling waarbij alle handelingen logisch en vloeiend kunnen worden uitgevoerd, vermindert zeker de kans op fysieke overbelasting.
 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg