logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Bordessen

Bordessen (laatste update 16-11-2016)

Het werken op bordessen komt vaak voor. Er zijn bordessen met vaste en met verstelbare hoogtes. Een verstelbaar bordes is een bordes dat door het bedienen van een schakelaar hydraulisch of pneumatisch op- en neer bewogen kan worden. (bijvoorbeeld het keurbordes)  Van kleinere bordesjes zijn soms de hoogte van het stavlak handmatig in te stellen.

Risico
Een bordes maakt het mogelijk dat er door de medewerkers in een goede werkhouding gewerkt kan worden. Naast voordelen zijn er ook veiligheidsrisico's verbonden aan bordessen zoals gevaar er af te vallen en bekneld te raken onder een bewegend bordes.
 
Eisen
Eisen t.a.v. de veiligheid bij een bordes zijn:
- Bordessen met een stavlak hoger dan 50 cm. boven vloerniveau dienen rondom voorzien te zijn van hekwerk van minimaal 1,0 meter hoogte of een leuningwerk bestaande uit een bovenleuning op minimaal 1,1 meter, een schoprand van minimaal 10 cm. Bordessen met stavlak hoger dan 1 m. boven vloerniveau zijn  ook voorzien van een knieregel op maximaal 47 cm. afstand van schoprand en bovenleuning. (eisen conform NEN-EN-ISO 14122 delen 1 t/m 4).
- De leuningen of hekwerk moeten voldoende sterkte hebben. Ze moeten een minimalevertikale puntbelasting van 125 kg kunnen hebben en horizontaal minimaal 30 kg.(eisen conformNEN-EN 12811-2).
- Bij  bordessen, waarop met messen wordt gewerkt, worden bovenstaande maatregelen tegen valgevaar geëist vanaf elke stahoogte  boven begane grond. Dit in verband met het hoge risico van vallen met een mes in je hand. Deze maatregelen zijn niet van toepassing op verplaatsbare opstapjes.
- De tegen valgevaar toegepaste leuningen of hekwerken mogen geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid of in strijd zijn met de voorschriften van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
- Als er in de directe omgeving van de werkplek beknellinggevaar aanwezig is dient er een stopknop aanwezig te zijn; indien het bordes beweegbaar/verstelbaar is, mag dit geen knelgevaar opleveren. De versnelling is maximaal 0,75 m/s² , zo mogelijk lager bijv. 0,4 m/s² knelgevaar onder het gehele bordes wordt voorkomen doordat bijvoorbeeld een aanraakbeveiliging is gemonteerd die - bij aanraking - de dalende of stijgende beweging van het bordes direct stopt.
- Er dient een beveiliging/afscherming aanwezig te zijn om werken onder het in gebruik zijnde bordes te voorkomen.
- Het bordes dient direct, zonder obstakels, bereikbaar te zijn.
- Struikelgevaar op en rondom het bordes dient uitgesloten te zijn.
- Het bordes dient een opstelling te hebben, los van aangrenzende machines/apparatuur.
- Voorschriften en instructies over veilig werken op/rondom het bordes dienen aanwezig en bekend te zijn door o.a. 'verbod onder in gebruik zijnde werkbordes te lopen of zich te bevinden'.
- De werkruimte op het bordes dient rondom vrij te zijn van hinderlijke obstakels.
- Het bordes dient geen contact te maken met het karkas.
- Opstapjes en dergelijke dienen te zijn voorzien van een antislipvoorziening, bijvoorbeeld een tranenplaat.
- De werkvloer van het bordes dient vlak, stabiel en stroef uitgevoerd te zijn.
- Er mag geen oneigenlijk gebruik gemaakt worden van het keurbordes.
- Alle elektrische aansluitingen dienen geaard te zijn.

Eisen voor de ergonomie bij een bordes zijn:
- Iedere medewerker moet beschikken over voldoende werkruimte. De lengte van het bordes is afhankelijk van de taakkenmerken en het aantal medewerkers op het bordes. De breedte dient minimaal 0,70 meter te zijn met daarboven een vrije ruimte achter de persoon van minimaal 0,80 meter.
- Iedere medewerker moet op het bordes functionele werkposities en optimale werkhoudingen kunnen aannemen: werken met rechte rug, binnen acceptabele reikafstanden, voldoende vrije loopruimte.
- De bedieningsmiddelen (voet- of kniebediening) voor het verstellen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Middelen zoals handenwasgelegenheid, douche, zeepdispensor, disposals, messensterilisator en afvalbak moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Langdurig staan op bordes wordt voorkomen bijvoorbeeld middels taakroulatie.
- Voorkom statische en/of ongunstige werkhoudingen door, indien voor de taakuitoefening wenselijk is, zo mogelijk met het product mee te lopen in plaats van mee te draaien.
- De bordesvloer is uitgevoerd met een rooster evenals drup- en lekwateropvang met afvoer.
- Boven de werkplek mag geen sprake zijn van condens/vallende druppels.

De eisen voor het bordes en de trappen zijn nader uitgewerkt in NEN-EN- ISO 14122- 1-3 Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines - Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen tussen twee niveaus, Deel 2: Werkbordessen en looppaden, Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen 2016.
 
Wensen
Indien meerdere medewerkers op hetzelfde werkbordes werken is het wenselijk dat dezen  zo veel mogelijk van eenzelfde lichaamslengte zijn.

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg