logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Aanpak biologische agentia

Aanpak biologische agentia

Risico
Blootstelling aan biologische agentia kan leiden tot gezondheidsklachten zoals variërend van beperkte luchtwegirritatie tot ernstige infecties (bron: Arbokennisdossier Biologische Agentia, 2009).

Eisen
Het Arbobesluit maakt onderscheid bij het werken met biologische agentia in drie soorten risicosituaties. In de pluimveeverwerkende industrie is sprake van het zogenaamde ‘niet-gericht werken met biologische agentia’, waarbij wel kans bestaat om te worden blootgesteld aan biologische agentia van categorie 2 of 3. Hierbij gelden de volgende verplichtingen:
● De blootstelling aan inhaleerbaar stof met (mogelijk) biologische agentia en endotoxine wordt bij de aanhangers op een gedegen manier gemeten volgens de NEN norm: NEN-EN 14031 Werkplekatmosfeer – meting van in de lucht aanwezige endotoxine. Of beoordeel de blootstelling zorgvuldige met de RI&E biologische agentia.
● Deze metingen maken deel uit van een RI&E biologische agentia die als onderdeel van de algemene RI&E door de werkgever wordt uitgevoerd. (Zie de richtlijn RI&E biologische agentia)
● Voor het treffen van maatregelen is een speciale bio- arbeidshygiënische strategie opgezet door het KIZA. Blootstelling aan biologische agentia moet zoveel mogelijk worden voorkomen door aanpak bij de bron. Zoals door bestrijding van het agens zelf
● Indien gevaren aan de bron niet kunnen worden voorkomen moeten deze worden beperkt door bijvoorbeeld technische maatregelen (andere inrichting van de werkplek, productie- of werkmethode) of een andere organisatie van het werk.
● Indien dat niet toereikend is, dan is gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist.
● Goede hygiënische maatregelen zoals het wassen van de handen kunnen blootstelling via de mond voorkomen. Hiervoor is een richtlijn persoonlijke hygiëne in pluimveeverwerkende industrie.
● Vaccinatie. Preventieve vaccinatie is de meest effectieve maatregel om deze ziekte te voorkomen. Vaccinatie is relevant voor alle medewerkers bij de aanvoer, aanhang, pluk en panklaar afdelingen. Vaccinatie is relevant voor nieuwe medewerkers op deze afdeling. Het RIVM adviseert om elke tien jaar standaard een revaccinatie aan te bieden. Neem in het bedrijfsplan of calamiteitenplan op dat medewerkers bij de aanvoer, aanhang, pluk en panklaar afdelingen na een snijwond een tetanusinjectie dienen te krijgen. Voor andere afdelingen wordt het advies van de huisarts gevolgd.
● Regelmatig wordt aan werknemers voorlichting en praktisch onderricht gegeven over de risico’s, de te treffen maatregelen, de te nemen actie bij een ongeval met biologische agentia, de werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en het
persoonlijke hygiëneprotocol.
 

Wensen

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus