logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Arbeidshygienische strategie

Arbeidshygiënische strategie

Risico
Het onvoldoende beschermen van medewerkers, waardoor veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontstaan.

Eisen
- Bronaanpak: het voorkomen van het risico door bijvoorbeeld het gebruiken van een andere techniek, een andere stof, het instellen van een werkverbod of het beperken van de uitstoot van bijvoorbeeld een giftige stof;
- Technische maatregelen: het beperken van het risico door middel van het nemen van technische maatregelen, zoals afscherming, afzuiging of luchtbehandeling;
- Organisatorische maatregelen: het beheersen van het risico door bijvoorbeeld een andere organisatie van het werk, andere werkmethoden, veilig handelen of het afschermen van de mens aan de bron;
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Wanneer andere maatregelen het risico onvoldoende wegnemen, moeten PBM worden gebruikt. PBM mogen alleen worden toegepast als de overige maatregelen niet uitvoerbaar zijn of onvoldoende zekerheid bieden. Daarnaast zijn medewerkers verplicht om de PBM-procedures op te volgen. Deze procedures kunnen worden besproken tijdens introductie, werkoverleg, afdelingsoverleg enz.
 
Wensen
- Maak gebruik van het oplossingenboek van de branche.
- Benut bijeenkomsten van de branche om te horen hoe anderen een knelpunt hebben opgelost.

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus