logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Adembescherming

Adembescherming

Tijdens de werkzaamheden in een pluimveeverwerkend bedrijf worden de werknemers blootgesteld aan biologische agentia. Blootstelling via de luchtwegen vindt bv plaats bij de aanhang (stofdeeltjes) en door inademen van vloeistofdruppels tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Bij sommige werkzaamheden kan men gevaarlijke stoffen inademen.

Risico
- Blootstelling aan biologische agentia als inademen van stofdeeltjes en/of vloeistofdruppeltjes.
- Blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de lucht of in vloeistofdeeltjes.

Eisen
Als niet is aangetoond dat de blootstelling zo beperkt is dat gezondheidsschade is uitgesloten, verstrekt de werkgever aan de medewerkers die in aanraking komen met agrarisch stof, ieder een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel. Kies in overleg met de ondernemingsraad en betrokken medewerkers voor de juiste middelen:
    - Een aangeblazen luchtkap met P2 filter verdient de voorkeur of;
    - Een halfgelaatsmasker of
    - Een goed aansluitend wegwerpmasker met uitademventiel. Maak daarbij een zorgvuldige keuze: Wegwerpmaskers met FFP3-kwaliteit bieden een betere bescherming maar geven vaak meer hinder voor de gebruiker dan FFP2 maskers. Stem de keuze voor een ademhalingsbeschermingsmiddel af op de aard, mate en duur van de blootstelling.
Wegwerpmaskers en halfgelaatsmaskers zijn overigens niet geschikt voor medewerkers met baarden of stoppels.
- De werkgever verzorgt regelmatig instructies hoe deze ademhalings-beschermingsmiddelen te gebruiken, aan- en uit te doen, op te bergen e.d.
- De werknemer is verplicht om de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zie ook verplichtingen werknemers.
- De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Er is een adequaat persoonlijke hygiëne protocol opgesteld, die mede gericht is op de bescherming van de werknemer.

Eisen aan ademhalingsbeschermingsmiddelen
- Adembeschermingsmiddelen zijn binnen een dienst persoonsgebonden.
- Wegwerp maskers moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct geplaatst worden in de daarvoor bestemde plekken.
- Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik moeten na beëindigen van de dienst en zonodig bij pauzes gereinigd worden.
- Adembeschermingsmiddelen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
- Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
- Was de handen na het afzetten van gebruikte ademhalingsbeschermingsmiddelen en ook na het opzetten.

Wensen

Zie ook
Aangeblazen luchtkap

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus