logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Aanvoer

Aanvoer

Het pluimvee wordt in kratten of containers aangevoerd. Het lossen en legen van kratten/containers uit de vrachtwagen is veelal geautomatiseerd. Na elke rit worden vrachtwagens gereinigd en ontsmet.

Risico
Veiligheidsrisico's kunnen ontstaan bij het laden en lossen van vrachtwagens door aanrijdingen met laad- en losvoertuigen.
Lichamelijke belasting in de vorm van tillen, duwen en trekken en langdurig staan is een risicofactor voor de gezondheid van de medewerkers.
Gezondheidsrisico's kunnen ontstaan door blootstelling aan reinigingsmiddelen, biologische agentia en stof.
Gezondheidsrisico's kunnen ook ontstaan als gevolg van werken onder ongunstige omstandigheden:
   - Lage temperatuur (winter); hoge temperatuur (zomer).
   - Tocht (verkeerd ingestelde ventilatie).
   - Vocht (wasinstallaties en schoonmaakwerkzaamheden).

Eisen
Eisen bij het werken in de aanvoerhal zijn:

 Medewerkers gebruiken doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen tegen koude, vocht en stof (zoals adembeschermingsmiddelen, zie ook www.pakstofaan.nl)
 Struikelen, beknellinggevaar en valgevaar van bordessen, trappen of laadklep is voorkomen;
 Vloeren waar heftrucks rijden zijn van een goede kwaliteit: vlak, met voldoende anti-slipeigenschappen;
 Reinigings- en desinfectiemiddelen worden gebruikt conform de voorschriften op het etiket. Passende veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig. Werknemers ontvangen voorlichting en instructie over deze middelen en voorzieningen.
 Medewerkers hebben voldoende deskundigheid: vorkheftruckchauffeurs beschikken over een heftruckcertificaat.
 De werkgever dient als eerste stap vast te stellen of er in de aanvoerhal een gezondheidsrisico door biologische agentia is.
 Als niet vast staat, dat de risico’s van biologische agentia zijn uitgesloten, zijn de volgende eisen van kracht:
 De werkgever zorgt - zo mogelijk- voor voorzieningen om blootstelling aan stof en daarmee aan biologische agentia te beperken. (denk bijvoorbeeld aan: automatisch ontladen, scheiding werkzaamheden aanvoer en aanhangen, automatisch transportkratten kantelen, gesloten heftrucks, afzuiging en ventilatie)
 De werkgever verstrekt -als niet is aangetoond dat de blootstelling onder de normen blijft- aan de medewerkers die in een aanvoerruimte werken en in aanraking komen met agrarisch stof, ieder een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel. Kies in overleg met de ondernemingsraad en betrokken medewerkers voor de juiste middelen:
    - Een aangeblazen luchtkap met P2 filter verdient de voorkeur of;
    - Een halfgelaatsmasker, of;
    - Een goed aansluitend wegwerpmasker met uitademventiel. Maak daarbij een zorgvuldige keuze: Wegwerpmaskers met FFP3-kwaliteit bieden een betere bescherming maar geven vaak meer hinder voor de gebruiker dan FFP2 maskers.
 Wegwerpmaskers zijn overigens niet geschikt voor medewerkers met baarden of stoppels.

 De werkgever verzorgt regelmatig instructies hoe deze ademhalings-beschermingsmiddelen te gebruiken, aan- en uit te doen, op te bergen e.d.
 De werkgever stelt verstrekt handschoenen beschikbaar om huidblootstelling aan biologische agentia te voorkomen. Zie voor meer informatie de richtlijn huidbescherming.
 De werkgever ziet toe dat de mouwen van de werkkleding de armen geheel bedekken. De mouwen van de werkkleding dienen de armen geheel te bedekken.
 Bij extreme verontreiniging van de werkkleding en bij onbedekte huid stelt verstrekt de werkgever overmouwen en schorten beschikbaar en geeft instructie hoe deze te gebruiken.
 De werkgever stelt verstrekt een beschermbril beschikbaar om blootstelling aan biologische agentia van de ogen te voorkomen.
 De werknemer is verplicht om de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Zie ook verplichtingen van werknemers.
 De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen.
 Er is een adequaat persoonlijke hygiëne protocol opgesteld, die mede gericht is op de bescherming van de werknemer.
• Voor eisen m.b.t. geluid wordt verwezen naar Geluid.
• Voor eisen m.b.t. daglicht en verlichting wordt verwezen naar Daglicht en verlichting.
• Voor eisen m.b.t. ventilatie en luchtverversing wordt verwezen naar Binnenluchtkwaliteit en ventilatie.
• De werkgever treft maatregelen om blootstelling aan koude te voorkomen volgens de richtlijn Werken onder koude omstandigheden.
• De werkgever stelt doelmatig beschermende kleding en schoeisel beschikbaar passend bij koude omstandigheden. Zie ook (isolatie)kleding.
• De werkgever treft maatregelen om blootstelling aan hitte te voorkomen volgens de richtlijn Werken onder warme omstandigheden.  
•  Maak gebruik van heftrucks met gesloten cabines, eventueel voorzien van begrensd niveau van radio’s;
•  Plaats ondersteunende machines van de wasinstallatie (pompen, filters, afscheiders, etc.) zo mogelijk in een aparte technische ruimte, die als ‘gehoorbescherming verplicht’ is gemarkeerd en alleen toegankelijk is voor aangewezen personen.

Wensen
NB onderstaande 'wensen' op het gebied van geluid zijn bij een dagdosis van 85 dB(A) of hoger, verplichte ondedelen van de afweging welke maatregelen redelijkerwijs genomen moeten worden om de geluidsbelasting terug te dringen. Bij die afweging wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd. 
• Langdurig staand werken (meer dan twee uur achtereen) of eenzijdige fysieke belasting wordt voorkomen.
• Ongunstige tilsituaties vermijden.
• In de aanvoerhal kan in de zone waar heftrucks rijden, het dragen van een veiligheidshesje met signaleringsbanden verplicht gesteld worden.
• Voor personen uit de aanvoerafdeling en ophangers is het verboden om in bedrijfskleding de kantine te betreden.
• Door het de transportkratten automatische te ontladen van de vrachtwagen wordt onnodige blootstelling aan biologische agentia voorkomen.
• Door de transportkratten automatische te kantelen in een afgesloten ruimte wordt onnodige blootstelling aan biologische agentia voorkomen.
• Door te kiezen voor een gesloten heftruck bij het transport van volle containers wordt de blootstelling van de heftruckchauffeur verminderd of voorkomen.  
•  Verzwaar aanslagen waartegen de containers worden geplaatst om resonantie (en daarmee geluidsproductie) te verminderen of breng tegen aanslagen een dempend materiaal aan. 
•  Beperk waar mogelijk de noodzaak, frequentie of waterdruk bij het handmatig voor- of achteraf onder hoge druk afspuiten van containers.
•  Onderzoek, zeker bij renovatie of nieuwbouw, de mogelijkheid om inspectieplekken voor gereinigde containers af te schermen van de wasinstallatie. Bv door een afscheiding aan te brengen tussen wasinstallatie en werkplekken, met alleen een opening voor de doorvoer van de containers. Pas haalbare opties toe.

Zie ook
Binnenluchtkwaliteit en ventilatie
Daglicht en verlichting
Geluid
Werken onder koude omstandigheden
Werken onder warme omstandigheden


 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus