logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Dossier Arbeidsvoorwaarden

23-10-2020 WML per 1 januari 2021
04-08-2020 FAQ Duurzame Inzetbaarheid
10-07-2020 Tussentijdse wijziging cao pluimvee
16-06-2020 Avv cao fonds collectieve belangen
02-06-2020 Algemeen verbindendverklaring cao pluimvee
01-05-2020 WML per 1 juli 2020
22-04-2020 Cao pluimvee 2020-2021, versie april 2020
04-03-2020 Duurzame inzetbaarheid informatiebrochure
04-03-2020 Cao fonds collectieve belangen 2020-2024
29-01-2020 Duurzame inzetbaarheid
10-01-2020 Akkoord cao pluimvee 2020-2021
20-12-2019 Onderhandelaars akkoord cao 2020-2021
29-10-2019 WML per 1 januari 2020
13-08-2019 Inspectiedocumenten
18-06-2019 Eindejaarsuitkering cao pluimvee
18-06-2019 Aav cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie
15-05-2019 Tekst cao pluimvee aangepast
10-05-2019 Loontabel per 1 juli 2019
01-05-2019 WML per 1 juli 2019
19-04-2019 Cao pluimvee van 1 mei 2019 t/m 31 december 2019
19-12-2018 Loontabel per periode 3-2019
19-12-2018 Loontabel per 1 januari 2019
30-10-2018 WML per 1 januari 2019
27-06-2018 WGA en PAWW uitleg werknemers
27-06-2018 WGA en PAWW (arbeidsongeschiktheid)
30-05-2018 Besluit avv private aanvulling WW
30-05-2018 Wijziging cap pluimvee
28-05-2018 WML per 1 juli 2018
18-04-2018 Uitvoering derde WW-jaar (PAWW)
03-04-2018 Loontabel per periode 5 - 2018
23-03-2018 Doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
05-01-2018 Overwerktoeslag bij WML
24-10-2017 WML per 1 januari 2018
07-06-2017 Rectificatie WML
07-06-2017 Factsheets veranderingen minimumloon
02-06-2017 Loontabel per 1 juli 2017
08-05-2017 Herziene Cao pluimvee per 1 januari 2017
19-04-2017 Avv cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie
19-01-2017 Nieuwsbrief CNV Vakmensen over akkoord cao
18-01-2017 Akkoord over cao pluimvee van 1 januari 2017 tot 30 april 2019
22-12-2016 Besluit over akkoord cao uitgesteld
05-12-2016 Onderhandelaarsakkoord cao pluimvee per 1 januari 2017
30-05-2016 Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016
09-05-2016 Eindbod cao afgewezen
21-09-2015 Uitspraak van de Hoge Raad over opbouw vakantiedagen
21-07-2015 Ophoging ouderdomspensioen
02-06-2015 Aanpassingen Wet werk en zekerheid
01-06-2015 Reglement commissie werkingssfeer
30-01-2015 avv cao fonds collectieve belangen 2015-2019.
04-07-2014 Akkoord over cao pluimvee per 1 mei 2013
16-04-2014 Onderhandelingsresultaat cao
31-01-2014 Dekkingsgraad pensioenfonds
29-01-2014 Cao-onderhandelingen
29-01-2014 Premie pensioenen
18-10-2013 Wajong uitvoeringsconvenant
29-08-2013 Wajong
23-10-2012 Inspectiedocumenten NEN+ regeling pluimvee
31-08-2012 Auditdocumenten NEN+ regeling pluimvee
10-07-2012 Cao akkoord per 1 mei 2012
05-10-2011 Overzicht van NEN+ gecertificeerde uitleenbedrijven
16-11-2010 Tussentijdse wijziging CAO pluimvee
15-11-2010 Auditdocumenten NENplus regeling
12-11-2010 NEN+ regeling voor de pluimveeverwerkende industrie
01-11-2010 CAO pluimvee algemeen verbindend verklaard
02-07-2010 CAO per 1 mei 2010
29-12-2009 Arbocatalogus
16-11-2009 Levensfasebewust beleid
05-01-2009 CAO FCB (scholing) 2009-2013
03-04-2006 CAO vervroegde uittreding 2006-2011

Bekijk de gearchiveerde artikelen over Arbeidsvoorwaarden

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg