logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Pensioen

 

Vanaf 2002 is een verplicht gestelde pensioenregeling van kracht voor werknemers werkzaam in de pluimveeverwerkende industrie. De regeling is ondergebracht bij de Stichting VLEP en de uitvoering wordt verzorgd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. in De Meern.

Vanaf 2006 kent de sector twee pensioenregelingen: 

  • de pensioenregeling 2002, voor werknemers die voor het jaar 1950 zijn geboren
  • de pensioenregeling 2006, voor werknemers die na het jaar 1949 zijn geboren.

De pensioenregeling is een middelloonregeling. Dit is een regeling waarbij elk dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag voor dat jaar aan pensioen wordt opgebouwd. Het uiteindelijke pensioen is gebaseerd op het salaris dat gemiddeld over de opbouwperiode verdiend is.

 

Bij de overgang naar de pensioenregeling behoorde ook prepensioen tot de mogelijkheden. Het prepensioen is de uitkering tussen de 62 jaar en 65 jaar en geldt alleen voor werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1950. Vanaf 2006 is de regeling niet meer van toepassing op werknemers die zijn geboren na het jaar 1949.

Nadere informatie over de pensioenregeling is te vinden op de site van het pensioenfonds http://www.vlep.nl

 

Pensioenfonds VLEP krijgt andere uitvoerder

Met ingang van 1 januari 2018 is AZL de nieuwe uitvoerder van ons pensioenfonds. John Klijn, voorzitter van VLEP: "We zochten een uitvoerder die goed paste bij ons fonds. Na een zorgvuldig traject kwam AZL als meest geschikte leverancier voor de uitvoering uit de bus." Voor de bestuursondersteuning heeft VLEP per 1 september 2017 gekozen voor Actor. Pensioenfonds VLEP moest op zoek naar een nieuwe uitvoerder omdat de huidige uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer aangaf met zijn dienstverlening aan de bedrijfstakpensioenfondsen te stoppen. Alle betrokken partijen (AZL, Actor, VLEP en Syntrus Achmea Pensioenbeheer) spannen zich in om de transitie succesvol te laten verlopen, zodat er een soepele overgang voor deelnemers en werkgevers plaatsvindt.

Werkgevers en deelnemers in de branche worden tijdig geïnformeerd over alle belangrijke zaken die te maken hebben met deze overgang.

AZL

AZL is een van de grotere pensioenuitvoeringsorganisaties in Nederland en voert de administratie voor bijna 1 miljoen deelnemers. AZL biedt pensioenfondsen een full range aan pensioenoplossingen en focust op continuïteit in collectieve pensioenen en een sterke verbinding  met haar klanten, de pensioenfondsen. Een uitstekende, flexibele pensioenadministratie is de basis voor onze dienstverlening  AZL werkt vanuit Heerlen en Utrecht. Zie voor meer informatie www.azl.eu.

VLEP

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees verzorgt voor zo’n 23.000 deelnemers en bijna 1.200 werkgevers de pensioenen. Het belegd vermogen bedraagt ruim 2,5 miljard euro.

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

08-12-21 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
14-12-21 Georganiseerd Overleg