logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Werkgroep WGA-verzekering

De werkgroep is ingesteld in juni 2012 en werkt onder de verantwoordelijkheid van het Georganiseerd Overleg.

De doelstelling van de werkgroep is als volgt. Eind 2008 is door partijen van het Georganiseerd Overleg met Achmea een raamovereenkomst gesloten voor de WGA-verzekering van werknemers in de pluimveeverwerkende industrie. Deze overeenkomst is aangegaan per 1 januari 2009 voor de duur van 5 jaar en voorziet eveneens in een dekking met terugwerkende kracht in de periode 2004-2008. Achmea sluit op basis van de overeenkomst verzekeringspolissen af met individuele bedrijven. De premie wordt door Achmea rechtstreeks bij de bedrijven in rekening gebracht.

Inmiddels is de verzekering verlengd. De laatst afgesloten periode betreft 1 januari 2019 tot 31 december 2021.

De werkgroep WGA-verzekering houdt toezicht op een goede naleving van de overeenkomst en geeft advies over een eventuele verlenging van de overeenkomst.

 

Samenstelling

De samenstelling van de werkgroep WGA-verzekering is:

Leden werkgeverszijde: H.G.W. (Henk) Wenting
  A. (Astrid) Groeneveld
Leden werknemerszijde: P. (Peter) de Ridder
  R. (Robert) Wonnink
Secretaris: D. (Dineke) Rietveld
Adviseurs: P. (Pieter) van der Loo
  W. (Wibout) van der Wees

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

Geen evenementen gevonden