logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Geschillencommissie

Per 1 januari 2006 is de Geschillencommissie ingesteld. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn in de CAO voor werknemers werkzaam in de pluimveeverwerkende industrie vastgelegd. De commissie komt bijeen als er een geschil moet worden behandeld.

De commissie bestaat uit vier leden, waarvan twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde en de commissie kan al dan niet uit haar midden een voorzitter benoemen. Aan werkgeverszijde zijn vier personen benoemd, die afhankelijk van de ontvangen zaken zullen bepalen wie aan de behandeling deelneemt. Dit om te voorkomen dat er een mogelijke betrokkenheid kan zijn tussen de te behandelen zaak en het betrokken lid.

De samenstelling van de Geschillencommissie is als volgt:

Voorzitter: A. (Bert) Visser
Secretaris: R. (Ronald) Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde: J. (Johannes) Heijs
  M.C.J. (Martine) Onderdijk
  J. (Jan) Timmer
  Mr. P.J.H.T. (Pieter) Verkuilen
Leden werknemerszijde A.E.M. (Emiel) Peper
  K. (Karel) de Buijzer

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

23-01-19 Georganiseerd Overleg
06-02-19 Arbodag pluimvee
18-02-19 Georganiseerd Overleg
27-02-19 Georganiseerd Overleg