logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Commissie cao aangelegenheden

Per 1 mei 2019 is de Commissie cao aangelegenheden ingesteld, als opvolger van de Geschillencommissie. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn in de CAO Pluimveeverwerkende Industrie vastgelegd. 

De commissie bestaat uit vier leden, waarvan twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde en de commissie kan al dan niet uit haar midden een voorzitter benoemen. Aan werkgeverszijde zijn vier personen benoemd, die afhankelijk van de ontvangen zaken zullen bepalen wie aan de behandeling deelneemt. Dit om te voorkomen dat er een mogelijke betrokkenheid kan zijn tussen de te behandelen zaak en het betrokken lid.

De samenstelling van de Geschillencommissie is als volgt:

Voorzitter: M.H. (Marco) Hietkamp
Secretaris: D. (Dineke) Rietveld
Leden werkgeverszijde: M.C.J. (Martine) Onderdijk
  D. (David) Molenaar
Adviseur werkgeverszijde: P.J.H.T. (Pieter) Verkuilen
Leden werknemerszijde: P. (Peter) de Ridder
  R. (Robert) Wonnink

 

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

Geen evenementen gevonden