logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Commissie cao aangelegenheden

Per 1 mei 2019 is de Commissie ccao aangelegenheden ingesteld, als opvolger van de Geschillencommissie. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn in de CAO Pluimveeverwerkende Industrie vastgelegd. 

De commissie bestaat uit vier leden, waarvan twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde en de commissie kan al dan niet uit haar midden een voorzitter benoemen. Aan werkgeverszijde zijn vier personen benoemd, die afhankelijk van de ontvangen zaken zullen bepalen wie aan de behandeling deelneemt. Dit om te voorkomen dat er een mogelijke betrokkenheid kan zijn tussen de te behandelen zaak en het betrokken lid.

De samenstelling van de Geschillencommissie is als volgt:

Voorzitter: A. (Bert) Visser
Secretaris: R. (Ronald) Kerkmeijer
Leden werkgeverszijde: J. (Johannes) Heijs
  M.C.J. (Martine) Onderdijk
  D. (David) Molenaar
  Mr. P.J.H.T. (Pieter) Verkuilen
Leden werknemerszijde A.E.M. (Emiel) Peper
  G.J. (Gert Jan) ter Schuur

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

16-09-19 Werkgroep arbocatalogus
18-09-19 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
30-09-19 BOT Georganiseerd Overleg
08-10-19 Georganiseerd Overleg