logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Commissie cao aangelegenheden

Per 1 mei 2019 is de Commissie cao aangelegenheden ingesteld, als opvolger van de Geschillencommissie. De taken en bevoegdheden van deze commissie zijn in de CAO Pluimveeverwerkende Industrie vastgelegd. 

De commissie bestaat uit vier leden, waarvan twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde en de commissie kan al dan niet uit haar midden een voorzitter benoemen. Aan werkgeverszijde zijn vier personen benoemd, die afhankelijk van de ontvangen zaken zullen bepalen wie aan de behandeling deelneemt. Dit om te voorkomen dat er een mogelijke betrokkenheid kan zijn tussen de te behandelen zaak en het betrokken lid.

De samenstelling van de Geschillencommissie is als volgt:

Voorzitter: M.H. (Marco) Hietkamp
Secretaris: D. (Dineke) Rietveld
Leden werkgeverszijde: J. (Johannes) Heijs
  M.C.J. (Martine) Onderdijk
  D. (David) Molenaar
  Mr. P.J.H.T. (Pieter) Verkuilen
Leden werknemerszijde A.E.M. (Emiel) Peper
  K. (Karel) de Buijzer

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

31-08-21 Werkgroep WGA verzekering
17-09-21 Werkgroep arbocatalogus
22-09-21 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
22-09-21 Georganiseerd Overleg