logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Premieinning

Vanaf 1991 wordt in de pluimveeverwerkende industrie een sectorpremie geheven. Deze premie wordt betaald door alle bedrijven die onder de werkingssfeer vallen. Dit zijn bedrijven die de volgende activiteiten verrichten: het slachten, het be- en verwerken en/of het vervaardigen van producten van pluimvee, wild en/of tamme konijnen.

De Stichting OFP kent een CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie, die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard. Op grond van artikel 6 van deze CAO  zijn werkgevers verplicht om aan de stichting een premie af te dragen. Vanaf 2008 wordt de premie door het secretariaat geïnd.

De premie is gebaseerd op de bruto loonsom in de zin van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen en het premiebedrag is vastgesteld op 0,5%. De premie wordt in  maandelijkse voorschotbedragen in rekening gebracht. Na afloop van het kalenderjaar wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve loonsom.

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws


Agenda

08-12-21 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
14-12-21 Georganiseerd Overleg