logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Werkgroep scholingsactiviteiten

De Werkgroep scholingsactiviteiten werkt in opdracht van het bestuur van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. De werkgroep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over opleidingsaangelegenheden. In deze werkgroep wordt onder andere gesproken over nieuwe cursussen en opleidingsmogelijkheden.

De samenstelling van de Werkgroep scholingsactiviteten is als volgt:

Leden werkgeverszijde: J.P. (Jan) Ruig
  M.C.J. (Martine) Onderdijk
  A. (Anetta) Arends
Leden werknemerszijde: A.E.M. (Emiel) Peper
  K. (Karel) de Buijzer
Secretaris: D. (Dineke) Rietveld
   

Het voorzitterschap van de werkgroep wisselt jaarlijks per 16 november. Op het moment van benoeming is in even jaren het voorzitterschap in handen van werknemerszijde, in de oneven jaren van werkgeverszijde.
 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws


Agenda

08-12-21 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
14-12-21 Georganiseerd Overleg