logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Werkgroep scholingsactiviteiten

De Werkgroep scholingsactiviteiten werkt in opdracht van het bestuur van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. De werkgroep kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over opleidingsaangelegenheden. In deze werkgroep wordt onder andere gesproken over nieuwe cursussen en opleidingsmogelijkheden.

De samenstelling van de Werkgroep scholingsactiviteten is als volgt:

Leden werkgeverszijde: J.P. (Jan) Ruig
  M.C.J. (Martine) Onderdijk
  J. (Jan) Timmer
Leden werknemerszijde: A.E.M. (Emiel) Peper
  K. (Karel) de Buijzer
Secretaris: R. (Ronald) Kerkmeijer
Notuliste:         S. (Sharon) Wolf

Het voorzitterschap van de werkgroep wisselt jaarlijks per 16 november. Op het moment van benoeming is in even jaren het voorzitterschap in handen van werknemerszijde, in de oneven jaren van werkgeverszijde.

 

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws


Agenda

23-01-19 Georganiseerd Overleg
06-02-19 Arbodag pluimvee
18-02-19 Georganiseerd Overleg
27-02-19 Georganiseerd Overleg