logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Bestuur Stichting OFP

Het bestuur van de Stichting OFP stelt het beleid van de stichting vast. Hiervoor komt het bestuur gemiddeld eenmaal per kwartaal bijeen. Belangrijke items zijn de scholingsmogelijkheden van medewerkers in de sector, de scholingsvoorwaarden en de subsidiemogelijkheden van scholing.

Het bestuur heeft daarbij de hulp van de Werkgroep scholingsactiviteiten, die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Het bestuur kent een tweejarige zittingsperiode. De huidige periode is begonnen op 28 mei 2018.

Het voorzitterschap van de stichting is in het eerste zittingsjaar (per 28 mei) van werkgeverszijde, in het tweede jaar van werknemerszijde. De andere partij vervult in het betreffende jaar het vice-voorzitterschap. Als voorzitters zijn benoemd de heer Timmer van werkgeverszijde en de heerDe Buijzer van werknemerszijde. 

De heer Visser is benoemd tot penningmeester.

De samenstelling van het bestuur van de Stichting OFP is als volgt:

Leden werkgeverszijde: J. (Jan) Timmer
  J.P. (Johan) Visser
  P.C. (Peter) Vesseur (plaatsvervangend lid)
  G.J. (Gert-Jan) Oplaat (plaatsvervangend lid)
Leden werknemerszijde A.E.M. (Emiel) Peper
  K. (Karel) de Buijzer
  P. (Peter) de Ridder (Plaatsvervangend lid)
  E. (Eric) Brouwer (plaatsvervangend lid)
Secretaris: R. (Ronald) Kerkmeijer
Notuliste: S. (Sharon) Wolf

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws


Agenda

27-02-19 Georganiseerd Overleg
04-03-19 Georganiseerd Overleg
12-03-19 Georganiseerd Overleg
25-03-19 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen