logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Bestuur Stichting OFP

Het bestuur van de Stichting OFP stelt het beleid van de stichting vast. Hiervoor komt het bestuur gemiddeld eenmaal per kwartaal bijeen. Belangrijke items zijn de scholingsmogelijkheden van medewerkers in de sector, de scholingsvoorwaarden en de subsidiemogelijkheden van scholing.

Het bestuur heeft daarbij de hulp van de Werkgroep scholingsactiviteiten, die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Het bestuur kent een tweejarige zittingsperiode. De huidige periode is begonnen op 28 mei 2020.

Het voorzitterschap van de stichting is in het eerste zittingsjaar (per 28 mei) van werkgeverszijde, in het tweede jaar van werknemerszijde. De andere partij vervult in het betreffende jaar het vice-voorzitterschap. Als voorzitters zijn benoemd de heer Oplaat van werkgeverszijde en de heer De Buijzer van werknemerszijde. 

 

De samenstelling van het bestuur van de Stichting OFP is als volgt:

Leden werkgeverszijde: G. (Gerwin) van 't Hul
  G.J. (Gert Jan) Oplaat
Leden werknemerszijde A.E.M. (Emiel) Peper
  K. (Karel) de Buijzer
Secretaris: D. (Dineke) Rietveld
   

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws


Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg