logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie

De statutaire naam van het fonds is: Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie met als verkorte naam Stichting OFP. In de praktijk spreekt men over het opleidingsfonds pluimvee of over de Stichting OFP.

De stichting bevordert onder andere scholing en opleiding in de ruimste zin, van werknemers in de pluimveeverwerkende industrie. Daaronder valt ook de financiering van door derden georganiseerde cursussen en opleidingen. De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten van de stichting.

De Stichting kent een cao: de Collectieve Arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve Belangen voor de pluimveeverwerkende industrie en wordt gefinancierd door een verplicht gestelde werkgeversbijdrage. De premieinning wordt door het secretariaat uitgevoerd.


Doelstelling

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten en is verkort weergegeven als volgt. De stichting stelt zich ten doel het financieren en subsidiëren van activiteiten, gericht op het bevorderen van goede arbeids-verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de pluimveeverwerkende industrie. Deze activiteiten bestaan uit het bevorderen van:

 1. het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers over de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de pluimveeverwerkende industrie en andere voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden;
 2. een eenduidige uitleg en toepassing van de bepalingen van de cao;
 3. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg tussen sociale partners;
 4. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer;
 5. het verzorgen van algemene informatie en publiciteit over arbeid, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de opleidingsmogelijkheden;
 6. de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers (inclusief CAO-boekjes);
 7. de inzet van adviseurs;
 8. ontwikkelingen op bedrijven over arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleiding;
 9. ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap;
 10. deelname van werknemers aan congressen en vakgroepbestuurs-vergaderingen;
 11. het opleidingsplan en de opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid;
 12. het bevorderen van activiteiten over een evenwichtige verdeling van arbeid en zorgtaken;
 13. projecten of activiteiten gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 14. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt;
 15. projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt;
 16. het beheer, het toezicht houden en het doen uitvoeren van de afspraken over de WGA-verzekering conform de cao arbeidsvoorwaarden.

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws


Agenda

Geen evenementen gevonden