logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

opmaakfoutje in de cao

02-03-2023

In de cao Pluimveeverwerkende Industrie 2021-2023 is een fout in de opmaak ontdekt. Het kopje artikel 9 Opname roostervrije tijd is twee alinea’s te laag geplaatst. Dat betekent dat de volgende alinea’s ten onrechte onder artikel 8 terecht zijn gekomen:

De werkgever plant de roostervrije tijd in hele of halve dagen in, waarvan 72 uur in overleg met de medezeggenschap of de medewerkers.

De werkgever wijst jaarlijks 8 uur aan voor scholing (zie artikel 50), waarvoor roostervrije tijd wordt afgeschreven. De werkgever mag deze scholingsuren maximaal drie jaar sparen voor scholing. Als de werkgever geen scholingsuren aanwijst, dan plant hij van de 128 uur roostervrije tijd 80 uur in, in overleg met de medezeggenschap.

Deze alinea’s horen bij artikel 9. Dit wordt uiteraard in de nieuwe cao gecorrigeerd.