logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Wijziging wettelijk minimumloon (WML) per 1-1-2023

05-12-2022

Op 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon (WML), in tegenstelling tot het eerdere voornemens, in één keer met 10,15% omhoog. Dit is het gevolg van een bijzondere verhoging van het WML in combinatie met de reguliere halfjaarlijkse indexatie.

 

Stijging WML

In?het coalitieakkoord?waren de kabinetspartijen overeengekomen dat het WML tot en met 2025 gefaseerd verhoogd zou worden, in totaal met 7,5%. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan op het besteedbaar inkomen van Nederlanders, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om deze bijzondere verhoging al per 1 januari 2023 door te voeren en deze verder te verhogen tot 8,05%. Dat is volgens het kabinet nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te bieden en ze weerbaarder te maken tegen eventuele financiële tegenslagen. Naast de bijzondere verhoging van het WML, is per 1 januari 2023 ook sprake van de reguliere halfjaarlijkse indexatie van het WML. Dat betekent dat het WML per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog gaat.

 

Salarisschalen

De stijging van het WML in januari 2023 heeft effect op de salarisschalen die horen bij functiegroep   I t/m VI uit de cao, die zijn uitgedrukt in percentages van het WML. De overige salarisschalen veranderen niet gedurende de looptijd van de cao (tot 31 maart 2023).

We hebben de stijging van het WML door laten rekenen uitgedrukt in geld. Hieronder de bedragen, zoals die vanaf 1 januari 2023 gelden. Bij deze doorberekeningen zijn de wettelijke afrondingsregels toegepast. We adviseren dan ook iedereen om deze bedragen te gebruiken.

Lonen per week vanaf 1 januari 2023 (na verhoging WML)

Lonen per 4 weken vanaf 1 januari 2023 (na verhoging WML)

Lonen per maand vanaf 1 januari 2023 (na verhoging WML)