logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Registratie van gevaarlijke stoffen

28-09-2022

Inspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat bij uiteenlopende bedrijven na of ze hun registratie van gevaarlijke stoffen op orde hebben. Ook enkele pluimveeverwerkende bedrijven kunnen een inspectie van hun registratiesysteem verwachten.

Registratiesystemen

Drie digitale registratiesystemen kunnen behulpzaam zijn bij de wettelijk voorgeschreven registratie van gevaarlijke stoffen: ‘Stoffenmanager’, ‘Toxic’ en ‘Chemwatch’. Alle drie systemen leveren na het invoeren van de gebruikte stoffen automatisch een goed uitgewerkte registratie op. Stoffen met een gemengde samenstelling worden tot op componentniveau geregistreerd. Bovendien staan er flinke aantallen stoffen in de database van zo’n systeem, waar een gebruiker uit kan putten. De systemen zijn ook in staat om overzichtelijke en compacte Werkplekinstructiekaarten over de gebruikte stoffen te produceren.

Bij Stoffenmanager zijn er twee bijzonderheden te melden:

  • Stoffenmanager biedt een gratis variant aan voor bedrijven met minder dan 35 gevaarlijke stoffen. Als een bedrijf bijvoorbeeld alleen maar met een klein aantal schoonmaak- en smeermiddelen werkt, is dat een goede optie. Het is een beperkte variant die met name op registratie is gericht.
  • Bedrijven die met meer dan 35 stoffen werken, kunnen alleen bij Stoffenmanager een betaalde variant kiezen waarmee ook de wettelijk voorgeschreven blootstellingsbeoordelingen kunnen worden gedaan. Dan zijn er geen metingen in het bedrijf nodig van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Afgezien van bovenstaande twee punten lijken de mogelijkheden bij de drie systemen sterk op elkaar. Het is van belang om bij een keuze voor een systeem de tarieven zorgvuldig te vergelijken.

Gratis Webinar ‘Registratie gevaarlijke stoffen doe je zo!’

Dinsdag 4 oktober van 10.00 – 11.00 uur

Voor meer info en aanmelden klik hier.