logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Periode tijdelijke verhoging vergoeding reiskosten woonwerk verlengd

26-09-2022

Sinds 1 juli jl. staat het Georganiseerd Overleg (G.O.) in de Pluimveeverwerkende Industrie werkgevers toe om af te wijken van de standaard cao en de reiskostenvergoeding tijdelijk te verhogen. Aanleiding hiervoor is de sterke stijging van de brandstofprijzen, waardoor werknemers met eigen vervoer met hogere reiskosten worden geconfronteerd. Deze tijdelijke verhoging gold tot en met 30 september jl. Onlangs heeft het G.O. besloten om de periode voor deze tijdelijke verhoging tot het einde van het jaar te verlengen (kwartaal 4).  Als richtlijn voor deze tijdelijke verhoging hanteert het G.O. een verhoging van €1,50 op de vergoeding per gewerkte dag volgens de tabel in artikel 70 van de cao.  Na deze periode zal de vergoeding reiskosten woonwerk opnieuw in het G.O. worden besproken.