logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Brochures RVU-regeling beschikbaar

06-05-2022

Brochures RVU-regeling beschikbaar

 

In de cao Pluimveeverwerkende Industrie 2021- 2023 is een protocolafspraak gemaakt over de Regeling Vervroegd Uittreden, kortweg RVU genoemd. Op 1 januari 2022 is de regeling opgesteld en kunnen medewerkers zich voor deze regeling aanmelden. Op de website van SZ Pluimvee was al een speciale pagina met informatie over deze regeling ingericht. Vanaf vandaag zijn ook de brochures over de RVU-regeling via deze pagina beschikbaar.

 

RVU-regeling in de cao

In de cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie is in bijlage 6 een protocolafspraak opgenomen over de Regeling Vervroegd Uittreden, kortweg de RVU-regeling genoemd. Met deze regeling kan een medewerker met een zwaar beroep, onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Inmiddels kent de RVU-regeling haar eigen cao en eigen bestuur onder de naam Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie (VVU).

 

RVU-pagina SZ Pluimvee

Eind vorige jaar hebben we op de website van SZ Pluimvee een speciale RVU-pagina ingericht. Op deze pagina is alle beschikbare informatie over de RVU-regeling te vinden. Zo wordt er op deze pagina uitgelegd hoe én wanneer een medewerker zich kan aanmelden voor de regeling. Dit jaar is er ook een lijst met veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden aan de pagina toegevoegd.

 

Brief medewerkers in doelgroep

Eind vorig jaar hebben alle medewerkers uit de Pluimveeverwerkende Industrie, die qua leeftijd in de doelgroep vallen, een brief ontvangen. Middels deze brief zijn de medewerkers op de regeling geattendeerd. In de brief zijn ook de voorwaarden om aan de regeling deel te nemen beschreven en staat de aanmeldprocedure uitgelegd.

 

Brochures RVU-regeling

Vanaf vandaag zijn via de RVU-pagina op de website van SZ pluimvee ook de brochures RVU-regeling beschikbaar gekomen. De brochures zijn alleen in digitale versie beschikbaar.

Brochure RVU-regeling voor medewerkers

Brochure RVU-regeling voor werkgevers

 

 

Heeft u vragen over de regeling dan ontvangen wij die bij voorkeur per e-mail op info@szpluimvee.nl.