logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Subsidie special

06-01-2022

Het kalenderjaar 2021 zit erop. Vorig jaar is door bedrijven in onze branche veel subsidie aangemeld. We hebben nog niet voor alle aanmeldingen ook de aanvragen mogen ontvangen.

We willen je er graag op wijzen dat subsidies binnen drie maanden na afronding van de opleiding/cursus bij Stichting OFP moeten worden aangevraagd. Dit moet via het aanvraagformulier subsidie. Let erop dat de rekening van het opleidingsinstituut én een diploma of certificaat van iedere deelnemer (dan wel ander document, waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd en afgerond) zijn bijgevoegd.

Subsidiebeleid in 2022

Al eerder hebben we je geïnformeerd over het gewijzigde subsidiebeleid in 2022. We ontvangen al de eerste aanmeldingen voor scholing en opleiding van medewerkers. Momenteel zijn we nog bezig met het aanpassen van onze processen aan het aangepaste subsidiebeleid 2022.

Je zult op een later moment dan je van ons gewend bent een bericht ontvangen of de subsidie in behandeling kan worden genomen en welk deel daarvan subsidiabel is.

Gebruik voor een aanmelding voor scholing ons nieuwe aanmeldformulier subsidie.

Subsidieregeling Tel mee met Taal is op 1 januari geopend

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 kun je weer een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024.

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen.

Het volledige nieuwsbericht kan je hier teruglezen.

Kijk voor meer informatie over subsidie voor werkgevers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers