logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

AVV van de cao Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie

23-12-2021

Vorige maand is er een nieuwsbericht uitgegaan over de RVU-regeling. Deze regeling is uitgewerkt in de cao Vrijwillig Vervroegde uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie. De minister van SZW heeft deze algemeen verbindend verklaard. Het besluit, gepubliceerd in de Staatscourant van 22 december 2021, is hier te lezen.

Op dit moment wordt hard gewerkt om de regeling per 1 januari 2022 open te stellen. Bijna alle medewerkers, die gezien hun leeftijd in de doelgroep van de regeling vallen, hebben inmiddels een brief ontvangen om ze op de regeling te attenderen. De laatste brieven vallen de komende dagen op de mat.

Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie over de Regeling Vervroegd Uittreden.