logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Onderhandelingsresultaat cao

05-07-2021

 

Onderhandelingsresultaat cao 

Op donderdag 1 juli hebben NEPLUVI, FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao Pluimveeverwerkende Industrie. Dit onderhandelingsresultaat is door FNV en CNV Vakmensen met een positief stemadvies aan de leden voorgelegd. Het resultaat van deze stemming verwachten wij 15 juli. Als de leden van de vakbonden instemmen met het onderhandelingsresultaat, wordt het resultaat definitief en is er sprake van een nieuwe cao. In dat geval gaat de Redactiecommissie aan de slag met het herschrijven van cao-tekst. 

 
Binnen het onderhandelingsresultaat zijn er op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de looptijd, het inkomen, de pensioenen en de RVU-regeling. Dit is wat er is afgesproken:
  • De cao loopt van 1 april 2021 tot en met 30 maart 2023
  • Per 1 juli 2021 en per 1 juli 2022 worden de feitelijk lonen en de salarisschalen met 2% verhoogd
  • In december 2021 en in december 2022 wordt de eindejaarsuitkering met 0,5% verhoogd
  • Per 1 januari 2022 en per 1 januari 2023 wordt de pensioenpremie met 1% verhoogd
  • Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 kunnen medewerkers toetreden tot de RVU-regeling. Dat betekent dat medewerkers met een zwaar beroep, onder voorwaarden, eerder kunnen stoppen met werken. De financiering van deze regeling vindt plaats door middel van een sectorale heffing van gemiddeld maximaal 0,4% van de loonsom per jaar. De Werkgroep Zwaar Werk (een werkgroep van werkgevers en werknemers) zal deze regeling verder uitwerken.