logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Aanmelden en aanvragen subsidies: dat doe je zo!

29-04-2021

Om tijdig in de kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de sector, is investeren in de deskundigheid van medewerkers noodzakelijk. Dit kan je onder meer doen door kennis en ervaring over te dragen in de vorm van cursussen en opleidingen. Het scholen van medewerkers draagt eveneens bij aan het verbeteren van de prestaties en het verhogen van het rendement op de werkvloer. Om het (bij)scholen van werknemers te bevorderen, subsidieert de Stichting OFP verschillende cursussen en opleidingen. Wil je weten of een cursus/opleiding subsidiabel is? Kijk dan in het Subsidiebeleid 2021.

Het zou jammer zijn als bedrijven subsidies mislopen, omdat deze bijvoorbeeld niet of niet tijdig zijn aangevraagd. Graag nemen we jullie mee in hoe het aanmelden en het aanvragen van subsidie in elkaar steekt.

 

Aanmelden subsidie

  • Voorafgaande aan de cursus/opleiding wordt deze aangemeld bij de Stichting OFP.
  • Voor het aanmelden van de cursus/opleiding wordt gebruik gemaakt van het aanmeldformulier.
  • Het volledig ingevulde aanmeldformulier kan per e-mail via info@szpluimvee.nl worden ingediend.
  • Stichting OFP beoordeelt de aanmelding en stuurt een brief, waarin wordt bevestigd of en zo ja, welk subsidiebedrag er wordt verleend.

Deze werkwijze is van belang om erop toe te zien, dat er voldoende financiële middelen voor het subsidiejaar beschikbaar blijven.

 

Aanvragen subsidie

  • Na het afronden van de cursus/opleiding wordt de aanvraag voor subsidie, binnen 3 maanden na het afronden, ingediend.
  • Voor het aanvragen van subsidie voor de cursus/opleiding wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier.
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief bijlagen kan per e-mail via info@szpluimvee.nl worden ingediend.
    • Let erop dat de rekening van het opleidingsinstituut én een diploma of certificaat van iedere deelnemer (dan wel ander document, waaruit blijkt dat de opleiding is gevolgd en afgerond) zijn bijgevoegd.
  • Stichting OFP controleert de aanvraag en maakt het subsidiebedrag over. Je ontvangt een brief, waarin staat welke bedrag wordt overgemaakt.

In de praktijk komen we nog regelmatig tegen dat er nog oude aanmeld- en aanvraagformulieren worden gebruikt, dat deze niet volledig zijn ingevuld of zijn voorzien van de juiste bijlages en dat een aanmelding of aanvraag te laat binnenkomt.