logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Aankondiging systeeminspecties

03-03-2021

Aankondiging systeeminspecties

 

Vanaf 1 maart start de Inspectie SZW (I-SZW) met zogenaamde systeeminspecties in de vleessector en de pluimveeverwerkende industrie. Voor deze inspecties worden 40 bedrijven geselecteerd. Deze bedrijven worden telefonisch benaderd met het verzoek om informatie op te sturen. Nadat deze informatie is beoordeeld, vindt een inspectie op locatie plaats.

 

Vanaf 1 maart start de Inspectie SZW (I-SZW) met zogenaamde systeeminspecties in de vleessector en de pluimveeverwerkende industrie. Voor deze inspecties worden 40 bedrijven geselecteerd. Inspecteurs van de Inspectie SZW benaderen deze bedrijven telefonisch met het verzoek om informatie op te sturen. Het gaat hierbij onder andere om de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E), het plan van aanpak, het basiscontract met een arbodienst, de ongevallenregistratie en gegevens over uitzendbureaus. 

Nadat de inspecteur de informatie beoordeeld heeft, vindt een inspectie op locatie plaats. Tijdens deze inspectie controleert de inspecteur of op een eerlijke, gezonde en veilige manier wordt gewerkt. De Inspecteur kijkt tijdens de inspectie naar meerdere onderwerpen, waaronder:

  • Arbozorg
  • Coronamaatregelen
  • Machineveiligheid
  • Fysieke belasting
  • Mesveiligheid
  • Betaling en werktijden van werknemers en uitzendkrachten
  • De Inhuur van buitenlandse bedrijven en zelfstandigen (WagwEU)

Naast de zogenaamde systeeminspecties voert I-SZW ook inspecties uit naar aanleiding van klachten en/of meldingen en ongevallen. Deze inspecties vallen onder de ‘standaard’ werkzaamheden van I-SZW in haar rol als toezichthouder.

 

Meer informatie over de systeeminspecties vindt u hier.

Meer informatie over de WagwEU vindt u hier.