logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Uitvoering derde WW-jaar (PAWW)

18-04-2018

In het schrijven van december 2017 over de premies 2018 is inzake de uitvoering derde WW-jaar (PAWW) het volgende opgenomen:

 

Uitvoering derde WW-jaar (PAWW)

De Stichting van de Arbeid heeft bekend gemaakt, dat sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de uitvoering van de private aanvulling WW (verkort PAWW) en loongerelateerde WGA. Deze afspraak is in het Georganiseerd Overleg pluimvee bekrachtigd en is besloten tot deelname aan deze regeling.

 

In het kort komt het hier op neer. Het kabinet heeft de opbouw en lengte van de WW en de WGA verkort. Voor werknemers die na 1 januari 2016 werkloos worden en langer dan 10 jaar hebben gewerkt, geldt een kortere duur voor de WW- of WGA-uitkering. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld. Dit is de private uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering.

 

Naar verwachting zal de deelname door de pluimveeverwerkende industrie ingaan per 1 april 2018. Voor de werknemers zal per ingangsdatum een bijdrage van 0,2% op het brutoloon worden ingehouden. De werkgevers storten deze bijdrage in het PAWW-fonds.

Alle informatie over de regeling is te vinden op de website van de stichting PAWW: www.spaww.nl

 

We moeten concluderen, dat deze ingangsdatum niet is gehaald.

De verzamel-cao waarin deze regeling is opgenomen, ligt nog ter algemeen verbindend verklaring bij het Ministerie van SZW.

Er zijn inhoudelijke opmerkingen gemaakt en de status daarvan is mij niet bekend.

 

Vervolgens, als dit is gewijzigd, wordt de cao ter visie gelegd, en dat neemt 3 weken in beslag.

Vooralsnog is er dus nog geen avv-besluit en zal nog geen premie kunnen worden ingehouden of afgedragen.

 

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.