logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Arbodag 6 november 2014

01-07-2014

                                VOORAANKONDIGING

              Reserveer nu vast in de agenda:  6 NOVEMBER 2014

LANDELIJKE ARBODAG IN DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE

Op  donderdag 6 november 2014 wordt er een bijeenkomst gehouden over de Arbocatalogus  in de pluimveeverwerkende industrie.  De thema’s van deze dag zijn Biologische Agentia en Klimaat.

Deze aankondiging is bedoeld voor werkgevers en werknemers (directie, bedrijfsleiding, P&O, ondernemingsraad(sleden), personeelsvertegenwoordiging, vakbondskaderleden en overige geïnteresseerden.

Op het voorlopige programma staan de volgende onderdelen:

In de ochtend wordt een plenaire sessie gehouden, waarbij de volgende punten worden toegelicht :

-          Presentatie Biologische agentia:

            o   Inhoudelijk deel   (duopresentatie)

            o   Werking van de RI&E

-          Presentatie Klimaat

-          Rol van de Ondernemingsraad bij beide onderwerpen

Na de pauze volgen in het middagprogramma enkele workshops, waarin de deelnemers actief met de catalogus omgaan. In een wisselsessie worden alle drie de workshops doorlopen:

-              zelf aan de slag met Biologische agentia

-              zelf aan de slag met Klimaat

-              inhoudelijk: veiligheidsbewustzijn

Zet de datum vast in uw agenda en houdt uw e-mail in de gaten.  Na de zomerperiode volgt de officiële uitnodiging. Wij rekenen op uw deelname.

Namens de Werkgroep arbocatalogus pluimvee,

Ronald Kerkmeijer, voorzitter