logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Nederlands op de werkvloer

21-01-2014

Er is een opleiding toegevoegd aan het overzicht opleidingsmogelijkheden. Het gaat om de volgende opleiding:

Nederlands op de werkvloer

Doelgroep:                   Alle werknemers

Instroomeisen:            Geen

Inhoud van de training:  Nederlands op de werkvloer, met ruime mogelijkheden voor de specifieke vragen van de werkvloer. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang:
-   Gesprek met bedrijf waarbij de doelen worden vastgesteld en de aanpak wordt
    besproken.
-   Intake om het startniveau en de leerbaarheid van de deelnemers te bepalen  
-   Het bieden van taalonderwijs dat aansluit bij de behoeften van het bedrijf en de
    deelnemers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van concrete stukken van de
    werkvloer, zoals formulieren en procedures waar de werknemers mee om
    moeten kunnen gaan. Taalsituaties van de werkvloer worden geoefend en het
    geleerde wordt toegepast in de praktijk.
-   Het verhogen van het taalniveau
-   Terugkoppeling naar de leidinggevenden
-   Indien gewenst een eindtoets of portfolio
-   Eindevaluatie

Opleider:                       IVIO-Opledingen B.V.

Duur van de opleding:  Afhankelijk van het startniveau en de te behalen doelen

Kosten:                          Afhankelijk van de groepsgrootte en het aantal uren