logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Zoeken

Premie pensioen 2012 herzien

17-01-2012

Het bestuur van de Stichting VLEP heeft in januari 2012 besloten om de pensioenpremie voor deelnemers in de pluimveeverwerkende industrie van 22,3% voor 2012, zoals eerder bekend gemaakt bij schrijven van 2 januari 2012, te wijzigen.

In het kader van het herstelplan was besloten om in 2014 de pensioenpremie met 1% te verhogen. Door de huidige situatie is door het bestuur van de Stichting VLEP besloten om deze premieverhoging naar voren te halen en per 1 januari 2012 van kracht te laten worden.

De pensioenpremie bedraagt in 2012 door dit besluit in totaliteit 23,3%.

Dit betekent voor zowel werkgever als werknemer een premiestijging van 0,5%.

Voor de goede orde geef ik u onderstaand de gegevens voor 2012:

Maximum premiegrondslag                       € 59.963,-

Franchise                                                € 11.316,-

Premiegrondslag (maximum)                    € 48.647,-

Pensioenpremie pluimvee totaal:               23,3%

Werkgevers                                             13,6%

Werknemers                                             9,7%