logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Bestuur Stichting OFP

Het bestuur van de Stichting OFP stelt het beleid van de stichting vast. Hiervoor komt het bestuur gemiddeld eenmaal per kwartaal bijeen. Belangrijke items zijn de scholingsmogelijkheden van medewerkers in de sector, de scholingsvoorwaarden en de subsidiemogelijkheden van scholing.

Het bestuur heeft daarbij de hulp van de Werkgroep scholingsactiviteiten, die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

Het bestuur kent een tweejarige zittingsperiode. De huidige periode is begonnen op 28 mei 2016.

Het voorzitterschap van de stichting is in het eerste zittingsjaar (per 28 mei) van werkgeverszijde, in het tweede jaar van werknemerszijde. De andere partij vervult in het betreffende jaar het vice-voorzitterschap. Als voorzitters zijn benoemd de heer Timmer van werkgeverszijde en de heer Peper van werknemerszijde. In de bestuursvergadering van 3 oktober 2017 is het voorzitterschap aan werknemerszijde gewijzigd en is per deze datum de heer De Buijzer benoemd tot voorzitter.

De heer Visser is benoemd tot penningmeester.

De samenstelling van het bestuur van de Stichting OFP is als volgt:

Leden werkgeverszijde: J. (Jan) Timmer
  J.P. (Johan) Visser
  P.C. (Peter) Vesseur (plaatsvervangend lid)
Leden werknemerszijde A.E.M. (Emiel) Peper
  K. (Karel) de Buijzer
Secretaris: R. (Ronald) Kerkmeijer
Notuliste: S. (Sharon) Wolf

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws


Agenda

29-05-18 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
13-06-18 Georganiseerd Overleg
26-06-18 Werkgroep WGA verzekering
04-07-18 Georganiseerd Overleg